ประมวลภาพ

บรรยากาศ การฝึกซ้อมยิงปืนของนักกีฬายิงปืน วันที่ 11 มกราคม 2552

บรรยากาศ การฝึกซ้อมยิงปืนของนักกีฬายิงปืน วันที่ 11 มกราคม 2552

บรรยากาศ การฝึกซ้อมยิงปืนของนักกีฬายิงปืน วันที่ 11 มกราคม 2552

บรรยากาศ การฝึกซ้อมยิงปืนของนักกีฬายิงปืน วันที่ 11 มกราคม 2552

ภาพการแข่งขันกีฬา บาสเกสบอลชาย ระหว่าง สจ.พระนครเหนือ พบกับ ม.สยาม วันที่ 11 มกราคม 2552

ภาพการแข่งขันกีฬา บาสเกสบอลชาย ระหว่าง สจ.พระนครเหนือ พบกับ ม.สยาม วันที่ 11 มกราคม 2552

ภาพการแข่งขันกีฬา บาสเกสบอลชาย ระหว่าง สจ.พระนครเหนือ พบกับ ม.สยาม วันที่ 11 มกราคม 2552

ภาพการแข่งขันกีฬา บาสเกสบอลชาย ระหว่าง สจ.พระนครเหนือ พบกับ ม.สยาม วันที่ 11 มกราคม 2552

ภาพการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอลชาย ระหว่าง สจ.พระนครเหนือ พบกับ ม.สยาม วันที่ 11 มกราคม 2552

บรรยากาศ"พิธีเปิดสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยรามคำแหง" วันที่ 11 มกราคม 2552

รวมทั้งหมด 358 ภาพ36 หน้า : Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] 25 [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] Next

 
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 หัวหมากเกมส์
Copyright © 2008 Ramkhamhaeng University