ข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการแข่งขัน  
  ข่าวสารทั่วไป  
  กำหนดการแข่งขัน  
  ถาม-ตอบ คำถาม  
User Name
Password
          
 
ข่าวสารทั่วไป
1. ชนิด ประเภทรุ่นที่ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ (แก้ไข) 
2. รายละเอียดการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก 
3. ประกาศคณะอนุกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 
4. ใบสมัครกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 17 
5. กำหนดการตรวจเอกสาร รอบมหกรรม 
6. กำหนดการตรวจเอกสาร รอบคัดเลือก 
7. สรุปการจัดอันดับกีฬาประเภททีม 
8. แผนปฏิบัติงาน 
   

 


ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาทุกชนิดกีฬาได้ที่ www.ru.ac.th/techusbt/host

 
 
   
 
**************************************************************************
*
หากมีปัญหาในการกรอกข้อมูล ติดต่อ คุณสิทธิพันธ์ ยังชู (084-055-5824)
*
**************************************************************************