ข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการแข่งขัน  
  ข่าวสารทั่วไป  
  กำหนดการแข่งขัน  
  ถาม-ตอบ คำถาม  
User Name
Password
          
 
ข่าวสารทั่วไป
1. สรุป การลงโทษ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ 
2. ประกาศคัดเลือกนักกีฬา มหาวิทยาลัยโลก / ใบสมัคร / หนังสือยินยอม 
3. การรับ Diploma เขตการแข่งขันกรุงเทพมหานคร 
   

 


ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาทุกชนิดกีฬาได้ที่ www.ru.ac.th/techusbt/host

 
 
   
 
**************************************************************************
*
หากมีปัญหาในการกรอกข้อมูล ติดต่อ คุณสิทธิพันธ์ ยังชู (084-055-5824)
*
**************************************************************************