ข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการแข่งขัน  
  ข่าวสารทั่วไป  
  กำหนดการแข่งขัน  
  ถาม-ตอบ คำถาม  
User Name
Password
          
 ***************************************************************************
ชนิด ประเภท รุ่น ที่ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ เนื่องจากมีมหาวิทยาลัย
สมัครเข้าร่วมไม่ครบตามข้อบังคับ ฯ
คลิกที่นี่
 ***************************************************************************
ข่าวสารทั่วไป
1. ประกาศ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ระเบียบการแข่งขัน กีฬาลีลาศ 
2. ประกาศ รายละเอียดการจัดการแข่งขัน รอบคัดเลือก 
3. ประกาศการลงโทษนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และมหาวิทยาลัย 
4. ประกาศ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ระเบียบการแข่งขัน (ยูโด,คาราเต้ -โด) 
5. เปลี่ยนแปลงกำหนดตรวจเอกสารรอบ มหกรรม โซนอีสาน 
6. ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และ รุ่นกีฬาที่จะจัดให้มีในการแข่งขัน 
7. แผนปฏิบัติงาน 
8. สุรปการแบ่งเขตการแข่งขัน 
9. สรุปการจัดอันดับกีฬาประเภททีม 
10. กำหนดการรับตรวจเอกสารหมายเลข 2-4 รอบมหกรรม 
11. กำหนดการรับตรวจเอกสารหมายเลข 2-4 รอบคัดเลือก 
   
  รายชื่อนักกีฬา ชนิดกีฬา ประเภท รุ่น ที่ถูกตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 41 กรณีต่างๆ ดังนี้
  1.กรณี F1 ไม่ F3
  2.กรณีถูกถอนรายชื่อ
  3.กรณีผละจากการแข่งขันและกรณีอื่นๆ
   
  หากมีข้อผิดพลาดโปรดติดต่อ ผ่ายเทคนิคการกีฬา ก.ก.ม.ท. หมายเลขโทรศัพท์ 02 310 8698 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ถือว่า มหาวิทยาลัยยอมรับการตัดสิทธิ์ดังกล่าว

 


ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาทุกชนิดกีฬาได้ที่ www.ru.ac.th/techusbt/host