ข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการแข่งขัน  
  ข่าวสารทั่วไป  
  กำหนดการแข่งขัน  
  ถาม-ตอบ คำถาม  
User Name
Password
          
 
ข่าวสารทั่วไป
1. รายละเอียดการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก 
2. ประกาศคณะอนุกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 
3. ใบสมัครกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 17 
4. สรุป นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 
5. กำหนดการตรวจเอกสาร รอบมหกรรม 
6. กำหนดการตรวจเอกสาร รอบคัดเลือก 
7. สรุปการจัดอันดับกีฬาประเภททีม 
8. แผนปฏิบัติงาน 
   

 


ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาทุกชนิดกีฬาได้ที่ www.ru.ac.th/techusbt/host

 
 
   
 
**************************************************************************
*
หากมีปัญหาในการกรอกข้อมูล ติดต่อ คุณสิทธิพันธ์ ยังชู (084-055-5824)
*
**************************************************************************